آثار هخامنشی

همه
ظروف
تندیس
سلاح ها
جواهرات
متفرقه

کتیبه زرین داریوش

کتیبه زرین سه‌زبانه (فارسی باستان، عیلامی و بابلی) داریوش از کاخ آپادانا به‌دست آمده است. محتوای این کتیبه شرحی است بر سرزمین‌هایی که شاه بزرگ هخامنشی بر آنها فرمانروایی دارد. در پایان این کتیبه داریوش از اهوره‌مزدا، برای خود و خانواده‌اش طلب یاری کرده است. 

دوره: هخامنشی

محل کشف: تخت جمشید

تندیس پنه‌لوپه

پیکره مرمرین یونانی از بانویی نشسته. این پیکره در تالار خزانه، یافت شد؛ در حالی که به شدت آسیب دیده و خرد شده و بدن شکسته آن در راهروی شماره ۳۱ به پشت افتاده و مفقود شده بود. تنها تکه کوچکی از دست راست پیکره در کاوش های بعد اندکی دورتر، در گوشه شمال شرقی تالار ۳۸ خزانه یافت شد.

دوره: هخامنشی

محل کشف: تخت جمشید

کرنای مفرغی

این کرنا، از جمله اشیای منحصر به‌فرد و یگانه به دست‌آمده از تخت جمشید است و بازمانده ای از شیپورهای جنگ مربوط به آن روزگار به‌شمار می‌رود.

دوره: هخامنشی

محل کشف: تخت جمشید

مجسمه سنگی حیوان نگهبان

ای مجسمه‌های سنگی در درگاه ورودی و دروازه‌های کاخ‌ها و پرستش‌گاه‌ها قرار مي‌گرفته‌اند.

دوره: هخامنشی

محل کشف: تخت جمشید

الواح گِلی هخامنشی

انواع الواح اداری و اقتصادی متعلق به بایگانی خزانه تخت جمشید. 

زیور آلات هخامنشی

کاربرد طلا در روزگار هخامنشی نسبت به پیش از آن روزگار فزونی گرفت. هنرمندان، اشیای متنوعی را از طلا و ترکیب آن با دیگر فلزات ابداع کردند.

دوره: هخامنشی

محل کشف: تخت جمشید

تبر هخامنشی

تبر هخامنشی

آجر کتیبه دار

بخشی از آجر کتیبه‌دار به خط میخی عیلامی میانه. عیلامیان پیش از هخامنشیان بر گستره وسیعی از سرزمین‌های فارس تا خوزستان فرمانروایی داشته‌اند. آنان از تمدن والایی برخوردار بوده‌اند. ادوار تاریخی آنان به سه دوره عیلامی کهن، میانه و نو تقسیم می‌شود. هخامنشیان وارثان واقعی هنر و فرهنگ عیلامی بوده‌اند.

سر نیزه هخامنشی

سر نیزه هخامنشی

شیء تزئینی به رنگ آبی مصری

شیء تزئينی به رنگ آبی مصری و با خط هیروگلیف

زیور آلات با سنگ‌های قیمتی

زیورآلات با سنگ‌های قیمتی.

دوره: هخامنشی

محل کشف: تخت جمشید

شالستون حاوی کتیبه خشایارشا

شالستون سنگی از خشایارشا، فرزندداریوش نخست/

قرقره مفرغی

هخامنشیان از قرقره‌های مرکب به منظور جابه‌جایی و استقرار سنگ‌های بزرگ استفاده مي‌کرده‌اند که این خود نشان از دانش مهندسی آن روزگار دارد.

دوره: هخامنشی

محل کشف: تخت جمشید

ظرف سفالی

ظرف‌های سفاری لعاب‌دار و بدون لعاب متعلق به اوایل دوران اسلامی.

دوره: اوایل دوران اسلامی

محل کشف: شهر استخر

تندیس

تندیس

هاون سنگی

هاون‌های سنگی با خط آرامی از سنگ یشم. تعداد ۲۶۹ قطعه سنگی در ساختمان موسوم به خزانه تخت جمشید کشف شدند که حدود ۲۰۳ عدد از آن‌ها دارای متون آرامی نوشته‌شده با جوهر هستند. ماهیت این متون اداری است، و محتوای آن‌ها نشان می‌دهد که در منطقه‌ باستانی آرخوزیا ساخته شده‌اند.

دوره: هخامنشی

محل کشف: تخت جمشید

ظرف سفالی

ظرف سفالی با نقوش هندسی و حیوانی. این ظرف سه‌پایه مربوط به هزاره دوم پیش از میلاد فرهنگ شُغا-تیموران است.

محل کشف: دشت مرودشت

سردیس خشایارشا

سردیس خشایارشا از مرمر سیاه ساخته شده و به دلیل ریش، کلاه و گوشواره‌ای که دارد به خشایارشاه نسبت داده شده است. خشایارشا پسر داریوش یکی از سرشناس‌ترین فرمانروایان ایران در متون تاریخی است.

پنجه شیر

این پنجه بازمانده یک سرستون بزرگ شیر است.

دوره: هخامنشی

محل کشف: تخت جمشید

تکوک با سر گاو

تکوک با سر گاو

آجر لعاب‌دار

آجر لعاب‌دار

ظرف سفالی

ظرف سفالی با نقوش هندسی و حیوانی. این ظرف سه‌پایه مربوط به هزاره دوم پیش از میلاد فرهنگ شُغا-تیموران است.

محل کشف: دشت مرودشت

هاون سنگی

هاون‌های سنگی با خط آرامی از سنگ یشم. تعداد ۲۶۹ قطعه سنگی در ساختمان موسوم به خزانه تخت جمشید کشف شدند که حدود ۲۰۳ عدد از آن‌ها دارای متون آرامی نوشته‌شده با جوهر هستند. ماهیت این متون اداری است، و محتوای آن‌ها نشان می‌دهد که در منطقه‌ باستانی آرخوزیا ساخته شده‌اند.

دوره: هخامنشی

محل کشف: تخت جمشید

ظرف سفالی

ظرف‌های سفاری لعاب‌دار و بدون لعاب متعلق به اوایل دوران اسلامی.

دوره: اوایل دوران اسلامی

محل کشف: شهر استخر

تکوک با سر گاو

تکوک با سر گاو

تندیس پنه‌لوپه

پیکره مرمرین یونانی از بانویی نشسته. این پیکره در تالار خزانه، یافت شد؛ در حالی که به شدت آسیب دیده و خرد شده و بدن شکسته آن در راهروی شماره ۳۱ به پشت افتاده و مفقود شده بود. تنها تکه کوچکی از دست راست پیکره در کاوش های بعد اندکی دورتر، در گوشه شمال شرقی تالار ۳۸ خزانه یافت شد.

دوره: هخامنشی

محل کشف: تخت جمشید

مجسمه سنگی حیوان نگهبان

ای مجسمه‌های سنگی در درگاه ورودی و دروازه‌های کاخ‌ها و پرستش‌گاه‌ها قرار مي‌گرفته‌اند.

دوره: هخامنشی

محل کشف: تخت جمشید

تندیس

تندیس

سردیس خشایارشا

سردیس خشایارشا از مرمر سیاه ساخته شده و به دلیل ریش، کلاه و گوشواره‌ای که دارد به خشایارشاه نسبت داده شده است. خشایارشا پسر داریوش یکی از سرشناس‌ترین فرمانروایان ایران در متون تاریخی است.

پنجه شیر

این پنجه بازمانده یک سرستون بزرگ شیر است.

دوره: هخامنشی

محل کشف: تخت جمشید

تبر هخامنشی

تبر هخامنشی

سر نیزه هخامنشی

سر نیزه هخامنشی

زیور آلات هخامنشی

کاربرد طلا در روزگار هخامنشی نسبت به پیش از آن روزگار فزونی گرفت. هنرمندان، اشیای متنوعی را از طلا و ترکیب آن با دیگر فلزات ابداع کردند.

دوره: هخامنشی

محل کشف: تخت جمشید

شیء تزئینی به رنگ آبی مصری

شیء تزئينی به رنگ آبی مصری و با خط هیروگلیف

زیور آلات با سنگ‌های قیمتی

زیورآلات با سنگ‌های قیمتی.

دوره: هخامنشی

محل کشف: تخت جمشید

کرنای مفرغی

این کرنا، از جمله اشیای منحصر به‌فرد و یگانه به دست‌آمده از تخت جمشید است و بازمانده ای از شیپورهای جنگ مربوط به آن روزگار به‌شمار می‌رود.

دوره: هخامنشی

محل کشف: تخت جمشید

الواح گِلی هخامنشی

انواع الواح اداری و اقتصادی متعلق به بایگانی خزانه تخت جمشید. 

آجر کتیبه دار

بخشی از آجر کتیبه‌دار به خط میخی عیلامی میانه. عیلامیان پیش از هخامنشیان بر گستره وسیعی از سرزمین‌های فارس تا خوزستان فرمانروایی داشته‌اند. آنان از تمدن والایی برخوردار بوده‌اند. ادوار تاریخی آنان به سه دوره عیلامی کهن، میانه و نو تقسیم می‌شود. هخامنشیان وارثان واقعی هنر و فرهنگ عیلامی بوده‌اند.

شالستون حاوی کتیبه خشایارشا

شالستون سنگی از خشایارشا، فرزندداریوش نخست/

قرقره مفرغی

هخامنشیان از قرقره‌های مرکب به منظور جابه‌جایی و استقرار سنگ‌های بزرگ استفاده مي‌کرده‌اند که این خود نشان از دانش مهندسی آن روزگار دارد.

دوره: هخامنشی

محل کشف: تخت جمشید

آجر لعاب‌دار

آجر لعاب‌دار

کتیبه زرین داریوش

کتیبه زرین سه‌زبانه (فارسی باستان، عیلامی و بابلی) داریوش از کاخ آپادانا به‌دست آمده است. محتوای این کتیبه شرحی است بر سرزمین‌هایی که شاه بزرگ هخامنشی بر آنها فرمانروایی دارد. در پایان این کتیبه داریوش از اهوره‌مزدا، برای خود و خانواده‌اش طلب یاری کرده است. 

دوره: هخامنشی

محل کشف: تخت جمشید