کاخ تچر

این عمارت کاخ اختصاصی داریوش اول بوده که سه متر بالاتر از سطح کاخ آپادانا ساخته شده است. راه ورود به این کاخ از پلکان دو طرفه، در جنوب آن بوده است. بعدها اردشیر سوم یک پلکان دو طرفه دیگر در جبهه غربی آن درست کرده است. هر دو پلکان با نقوشی از خدمت¬گزاران تزئین شده است. این کاخ مشتمل است بر یک تالار 12 ستونی در مرکز، یک ایوان 8 ستونی در جنوب، دو اتاق 4 ستونی در شمال و اتاقهای کناری در شرق و غرب. ساختمان این کاخ را داریوش اول شروع، خشیارشا آنرا تکمیل و اردشیر سوم پلکانی به آن افزوده است. کاخ تچر در حقیقت موزه تاریخ تحول خط پارسی است و بر سنگهای آن کتیبه‌هایی از دوره‌های مختلف باقی مانده است. از جمله کتیبه‌هایی از داریوش، خشیارشا و اردشیر سوم بخط میخی، دو کتیبه به خط پهلوی ساسانی و کتیبه‌هایی به خط کوفی، نسخ و نستعلیق که یادگار رهگذران تاریخ است. این کاخ به علت اینکه سنگ‌هایش صیقلی بوده و مانند آئینه می‌درخشیده بطوریکه تصویر انسان در آنها منعکس می‌شده است، به «تالار آئینه» نیز شهرت یافته است. بر دو درگاه شمالی و جنوبی این کاخ، نقش داریوش اول بهمراه خدمتکاران در حال ورود و خروج نشان داده شده است. دستبند، گردنبند، ریش و تاج شاه در این نقوش از طلا بوده که در حمله اسکندر به غارت رفته است.