کاخ هدیش

این کاخ که کاخ اختصاصی خشیارشا بوده، بر بلندترین بخش تختگاه تخت¬جمشید بنا شده و مشتمل است بر یک تالار 36 ستونی در مرکز، یک ایوان 12 ستونی در شمال، شماری اتاق در بخش¬های شرقی و غربی و یک ایوان باریک در ضلع جنوبی، که با دو راه¬پله به کاخ ملکه (موزه فعلی)  ارتباط می¬یابد. 
بر درگاه¬های کاخ نامبرده، نقش خشیارشا با خدمتکاران دیده می¬شود و تنها کاخی است که بر تاقچه¬های آن نقوشی حجاری شده است. آثار آتش¬سوزی نیز بر سنگ¬های متلاشی¬شدة این کاخ کاملاً پیداست. کف این کاخ، سنگ اصلی کوه بوده و آبراه¬هایی در آن تعبیه شده است.