اطلاعات بازدید

  • خانه
  • /
  • اطلاعات بازدید
آثار تاریخی نقش رجب

آثار تاریخی نقش رجب

نرخ ورودی
بازدیدکننده ایرانی
ریال
100,000
بازدیدکننده خارجی
ریال
750,000
زمان بازدید
بهار و تابستان
8:00 18:00
پایان بلیط فروشی:
ساعت 17:30
خرید بلیط
مجموعه تخت جمشید

مجموعه تخت جمشید

نرخ ورودی
بازدیدکننده ایرانی
ریال
400,000
بازدیدکننده خارجی
ریال
3,500,000
زمان بازدید
بهار و تابستان
8:00 18:00
پایان بلیط فروشی:
ساعت 17:30
خرید بلیط
برنامه نور و صدا

برنامه نور و صدا

نرخ ورودی
بازدیدکننده ایرانی
ریال
400,000
بازدیدکننده خارجی
ریال
3,500,000
زمان بازدید
پنجشنبه شب ها
19:30 21:00
پایان بلیط فروشی:
ساعت 19:00
خرید بلیط
آثار تاریخی نقش رستم

آثار تاریخی نقش رستم

نرخ ورودی
بازدیدکننده ایرانی
ریال
300,000
بازدیدکننده خارجی
ریال
2,500,000
زمان بازدید
بهار و تابستان
8:00 18:00
پایان بلیط فروشی:
ساعت 17:30
خرید بلیط