اقامت گاه ها

هتل آپادانا تخت جمشید - مرودشت

هتل آپادانا تخت جمشید - مرودشت

هتل آپادانا تخت جمشید - مرودشت

آدرس: استان فارس، مرودشت ، تخت جمشید، هتل آپادانا تخت جمشید

شماره تماس: 07133341560

مجتمع جهانگردی تخت جمشید

مجتمع جهانگردی تخت جمشید

مجتمع جهانگردی تخت جمشید

آدرس: فارس- مرودشت- جاده اختصاصی تخت جمشید

شماره تماس: 09960376967

 

مجموعه گردشگری حاج مختار

مجموعه گردشگری حاج مختار

مجموعه گردشگری حاج مختار

آدرس:استان فارس، مرودشت ، روستای فاروق

شماره تماس: 09331280073 (آقای حاج مختار زارع)

اقامتگاه بوم گردی مش ماشالا

اقامتگاه بوم گردی مش ماشالا

اقامتگاه بوم گردی مش ماشالا

آدرس: استان فارس، مرودشت ، روستای فاروق ، بافت قدیم فاروق

شماره تماس: 09175580200 (آقای هادی ایزدی- محمد زارع) 

 

اقامتگاه بومگردی اوشا رحیم پری

اقامتگاه بومگردی اوشا رحیم پری

اقامتگاه بومگردی اوشا رحیم پری

آدرس: فارس- مرودشت- بخش درودزن- روستای دشتک

شماره تماس: 09171381081 (خانم محبوبه احمدی)

 

اقامتگاه بوم گردی خانه ترمه

اقامتگاه بوم گردی خانه ترمه

اقامتگاه بوم گردی خانه ترمه

آدرس: فارس- مرودشت- بخش درودزن- روستای دشتک

شماره تماس: 09173193975 (آقای محمد رضا استقلال )

مجتمع پذیرایی و تفریحی بابابزرگ

مجتمع پذیرایی و تفریحی بابابزرگ

مجتمع پذیرایی و تفریحی بابابزرگ

آدرس:فارس، شهرستان مرودشت، بخش کامفیروز 

شماره تماس: 09179140720

اقامتگاه بوم‌گردی طلوع بهشت

اقامتگاه بوم‌گردی طلوع بهشت

اقامتگاه بوم‌گردی طلوع بهشت

آدرس: استان فارس، شهرستان مرودشت، بخش کامفیروز، روستای دشت برم

اقامتگاه بوم گردی پارسه (تخت جمشید) - مرودشت

اقامتگاه بوم گردی پارسه (تخت جمشید) - مرودشت

اقامتگاه بوم گردی پارسه (تخت جمشید) - مرودشت

آدرس: استان فارس، مرودشت ، شهرک ولیعصر- کوی 3-درب دوم-سمت چپ (روستای زراعی)

اقامتگاه بوم گردی ریحان - مرودشت

اقامتگاه بوم گردی ریحان - مرودشت

اقامتگاه بوم گردی ریحان - مرودشت

آدرس:استان فارس، مرودشت ، شهرک ولی عصر، انتهای خیابان پردیس (روستای زراعی)

شماره تماس: 09178480104 - 09172657561 (آقای ریحان زارع)

مجتمع گردشگری و اقامتی ایل یورد - مرودشت

مجتمع گردشگری و اقامتی ایل یورد - مرودشت

مجتمع گردشگری و اقامتی ایل یورد - مرودشت

آدرس: استان فارس، مرودشت ، روستای کندازی ، بخش درودزن، دهستان اَبَرج، روستای کندازی

شماره تماس:  09178155753 (آقای رضا دانشمندی)

اقامتگاه بوم گردی شیدگر مرودشت

اقامتگاه بوم گردی شیدگر مرودشت

اقامتگاه بوم گردی شیدگر مرودشت

آدرس: استان فارس - مرودشت - شهرک ولیعصر (روستای زراعی)

شماره تماس: 07143422171 - 09170808030  (خانم راضیه عرفان منش)

اقامتگاه خانه لیرک مرودشت

اقامتگاه خانه لیرک مرودشت

اقامتگاه خانه لیرک مرودشت

آدرس: استان فارس - مرودشت - روستای سیوند - کوچه مسجد

شماره تماس: ۰۹۱۷۴۰۹۹۰۴۹ (آقای آرش جوینده)

اقامتگاه بوم گردی نقش رستم - مرودشت

اقامتگاه بوم گردی نقش رستم - مرودشت

اقامتگاه بوم گردی نقش رستم - مرودشت

آدرس: استان فارس، مرودشت ، کیلومتر 1 نقش رستم-روستای حسین آباد نقش رستم

شماره تماس: 09908138592 - 09364413271 (آقای محمد حسین نعمتی)