کاخ ملکه

این کاخ که در غرب مجموعه خزانه و جنوب صفه واقع شده و امروز بنایی سرپا و بازسازی شده است، به عمارت اندرون یا کاخ ملکه شهرت دارد. طرح این کاخ به شکل حرف L لاتین است که یک ضلع آن در غرب خزانه و ضلع دیگر در جنوب هدیش قرار دارد. با راهروها و اتاقهای بزرگ و کوچک متعدد در بخش شمال شرقی آن. یک تالار 12 ستونی با ایوان 8 ستونی در شمال، و حیاطی در جنوب. از ستون‌ها فقط پایه سنگی آنها باقی مانده و اجزاء چوبی سوخته و از میان رفته‌اند. 4 درگاه سنگی تالار با نقوش برجسته‌ای از خشیارشا، خدمه و تصاویری از نقش شاه در حال کشتن شیر تزیین شده است. یک راهرو شمالی- جنوبی، عمود بر آن و راهرو دیگری با جهت شرقی غربی با اتاق‌هایی در دو سوی آن تا جنوب بنا امتداد می-یابد. 16 اتاق بزرگ و کوچک این کاخ ابعاد مختلفی دارند که بزرگترین آنها 5/11× 8/13 متر است. این مجموعه از جمله آثاری است که در کاوش‌های آغازین هرتسفلد آشکار شد و فردریش کرفتر معمار هیئت، آن را بر اساس نقشه اصلی روی پی اولیه، بسیار شبیه به بنای دوره هخامنشی بازسازی کرد و به محل کار و سکونت هیئت اختصاص یافت. اکنون بخش  اداری تخت‌جمشید، موزه و کتابخانه در آنجا قرار دارد. بر جبهه ایوان شمالی تالار ملکه نقوش ساسانی که با ابزاری نوک تیز کنده شده و به نقش‌های سوزنی شهرت دارند، جلب نظر می¬کند که سواری را شمشیر بر کمر، همراه چند نفر ملازم نشان داده است. هرتسفلد این نقوش را به برادر اردشیر بابکان نسبت داده است.