اخبار پایگاه

مکان برگزاری کنسرت موسیقی علیرضا قربانی بیرون از تختگاه تخت جمشید است

1403/04/04

به گزارش ایلنا، علیرضا عسکری چاوردی با اشاره به برخی اظهار نظرها و شایعات در فضای مجازی مبنی بر تاثیر مخرب  امواج صوتی بر آثار تاریخی گفت: در حال حاضر، مساله تاثیر صوت بر بناهای تخت جمشید مطرح است و به همین دلیل مکان برگزاری کنسرت موسیقی بیرون از تختگاه تخت جمشید و در فاصله 50 متری در زیر سطح ارتفاع 17 متری تختگاه انجام می شود.

مدیرپایگاه میراث جهانی تخت گفت: تختگاه تخت جمشید از بلوک های سنگی بزرگ بنا شده است و ارتفاع آن از سطح زمین حداکثر 20 متر بوده است و ارزیابی کیفی منظر صوتی در مجموعه میراث جهانی تخت جمشید برای تمام بناهای این مجموعه طی یک طرح پژوهشی با دانشگاه هنر تهران به صورت میدانی انجام شده است.  

عسکری چاوردی ادامه داد: نتایج حاصل از بیشینه، میانه و کمینه صوت، متوسط شدت صوت، نمودارهای اسپکتروگرام و شدت انرژی صوت در قالب نقشه های گرافیکی این طرح نشان می دهد منبع تولید صدا باید از داخل تختگاه تخت جمشید جدا شود و به بیرون از محوطه انتقال یابد بنابر این در تمهید اجراء برنامه موسیقی استاد علیرضا قربانی این موضوع لحاظ شده است و مکان اجراء برنامه به بیرون از تخت جمشید انتقال داده شد. 

وی با بیان اینکه منبع صوت مورد بررسی قرار گرفته است و محل تولید صوت به بیرون ازمحوطه انتقال یافته است افزود: صوت تمام اسپیکرها به سمت جنگل و فضای باز انتقال می یابد و روی صحنه از هدفون استفاده می شود همچنین میزان  شوت صوت اسپیکرها غیر قابل برگشت به طرف تختگاه تخت جمشید است و انعکاس صوت انجام نمی گیرد.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید  ادامه داد: صوت در یک مسیر مستقیم به طرف جنگل هدایت می شود تا زمانی که طول موج آن به زمین بریزد و تمام شود. در حقیقت صوت با طی فاصله( از منبع) انرژی خود را ( در مقصد) از دست می دهد. در این روش در حقیقت منبع صوتی و صوت در محیط بیرون تخت جمشید وجود دارد و همچنان تاثیرات حسی بر افراد خواهد داشت اما نمی تواند انرژی مخرب بر بنا داشته باشد. او همچنین گفت: لبه تختگاه تا ارتفاع یک متر و نیم با عایق شیشه مانع گذاری شده است و موقعیت تجهیزات و بلندگوها به شیوه ای نصب می شود تا کمترین اثرات مخرب و مضر صوت نیز کاسته شود.

عسکری با بیان اینکه سطح صدا با دور شدن از منبع صدا افت می کند افزود: شدت صوت و فاصله نسبت معکوس دارند به طوری که شدت صوت برابر با عکس مجذور فاصله از منبع صوت است. به عبارت دیگر اگر فاصله منبع 2 برابر شود، شدت صوت 4/ 1 کاهش می یابد.

به گفته وی با توجه به تمامی تمهیدات انجام شده باز هم  در طول برنامه میزان شدت صوت پایش می شود و این مجموعه میراث جهانی اولویت اصلی خود را حفاظت از تخت جمشید قرار می دهد و در تمام ایام برگزاری برنامه تلاش می شود گراف های صوتی پایش و کنترل شوند.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفت: مکان اجراء برنامه با توجه به وابستگی نمایش نور در پای صفه تخت جمشید انتخاب شده است تا صوت هیچ تاثیر مخربی بر تختگاه نداشته باشد.

وی ادامه داد: پایگاه میراث جهانی تخت جمشید ضمن استقبال از این برنامه باشکوه همکاری لازم با گروه موسیقی استاد علیرضا قربانی در جهت بهتر اجراء شدن این برنامه بعمل خواهد آورد و در طول مدت زمان برگزاری تلاش می شود تامین امنیت و حفاظت کامل از مجموعه تخت جمشید بعمل آید. 

 عسکری چاوردی در ادامه گفت: موسیقی بخشی از ارزش های معنوی و آسمانی این سرزمین است و تداوم حیات آن ابعاد معنوی روح فرهنگی این سرزمین را پویا نگه می دارد و تخت جمشید به همین نسبت والاترین ارزش های هنری و هویتی ایران زمین را در خود جای داده است و به همین دلیل صاحب احترام و کرامت است، تکریم و احترام به تخت جمشید احترام به تاریخ مردم این سرزمین است.

وی گفت: پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از برگزاری کنسرت یکی از خواننده های پرآوازه فرزند این سرزمین استقبال می کند و بدون تردید، تخت جمشید خاستگاه  هنر و موسیقی این سرزمین است و فرزندان شایسته این سرزمین در خانه پدری خود با هدف صلح و پایداری امروز کشور سروده های زیبای خود را به نمایش خواهند گذاشت.