اخبار پایگاه

برگزاری ۱۱ نشست تخصصی در پایگاه‌های میراثی در روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی

1403/02/25

رضا سامه، مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی با اعلام این خبر گفت: ۱۱ پایگاه میراث ملی و جهانی نشست تخصصی با محوریت شعار امسال یعنی «بحران‌ها و منازعات از دریچه منشور ونیز» برگزار می‌کنند که عبارتند از:

۱ـ پایگاه میراث جهانی تخت جمشید: بحران فرونشست و میراث فرهنگی، رویکردها و راهکارهای مواجهه؛

۲ـ پایگاه میراث جهانی جنگل‌های هیرکانی: بررسی تهدیدات تغییرات اقلیمی در میراث طبیعی و راه‌های مقابله با مخاطرات طبیعی؛

۳ـ پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان: روش‌های ارتباطی با ذینفعان مختلف، از تصمیم‌گیرندگان تا جوامع محلی در ایجاد آمادگی پیش از بحران، در حین بحران و پس از بحران؛

۴ـ پایگاه میراث جهانی میدان امام اصفهان: سیر تحول تاریخی و ارتباط بین‌بخشی در نظام شهرسازی و مدیریت بحران شهری؛

۵ـ پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی اورامانات/ هورامان: ایجاد ظرفیت واکنش در مواجهه با بحران‌های طبیعی با جلب مشارکت مردمی و استفاده از دانش سنتی؛

۶ـ پایگاه میراث جهانی گنبد قابوس: مدیریت کاهش خسارات ناشی از آسیب‌های بیولوژیکی در بناهای تاریخی؛

۷ـ پایگاه سازه‌های آبی تاریخی شوشتر: تجزیه و تحلیل خطرات و آسیب‌پذیری آثار تاریخی در مواجهه با بحران آب و تغییرات اقلیمی؛ نقش حمایتی ذی‌مدخلان؛

۸ـ پایگاه میراث جهانی باغ ایرانی: بررسی چالش‌ها و نظام بهره‌برداری و استفاده سازگار از باغات میراث جهانی؛

۹ـ پایگاه میراث جهانی قنات ایرانی: شیوه‌های توانبخشی و سازگارسازی سازه‌های آبی تاریخی در پاسخگویی به تغییرات اقلیمی و بحران خشکسالی؛

۱۰ـ پایگاه میراث جهانی کاروانسراهای ایرانی: مدیریت بحران و افزایش تاب آوری بناهای تاریخی با تاکید بر کاروانسراهای ایرانی ثبت جهانی؛

۱۱ـ پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد: تدوین برنامه‌های مدیریت ریسک بلایا برای بافت‌های تاریخی در تطابق با برنامه‌ها و سیاست‌های محلی/شهری، ملی و منطقه‌ای.